Rådgivning

  1. Ved afkrydsning i ovenstående felt, giver jeg hermed samtykke til, at Forælder Fonden, herunder organisationens ledelse, medarbejdere og frivillige, må behandle mine personoplysninger som grundlag for rådgivning og bistand til mig. Jeg har ret til at trække mit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Det kan dog betyde, at Forælder Fonden ikke har mulighed for at hjælpe mig, og at de må opsige den bolig, de eventuelt har anvist til mig.

    Mine personlige oplysninger kan bl.a. omfatte navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, køn, navn og fødselsdato på børn og i visse tilfælde navn på andre, nære relationer, herunder familiemedlemmer. Hvis det er absolut nødvendigt for mig og rådgivningen, kan behandlingen dog også omfatte fortrolige og/eller følsomme oplysninger om fx mine indkomstforhold, gæld og økonomi, etnicitet, religion, seksuel orienteringhelbredsforhold/sygdomme, eventuelle misbrug, vold og andre strafferetlige forhold, væsentlige sociale problemer samt mit cpr-nr. og eventuelt også cpr-nr. for mine børn.

    I udgangspunktet videreformidles personoplysninger kun til udvalgte og betroede samarbejdspartnere efter aftale med mig og som led i mit forløb hos Forælder Fonden. Forælder Fonden kan dog i visse tilfælde have skærpet underretningspligt efter den sociale lovgivning.

    Forælder Fonden behandler mine oplysninger i op til 5 år efter sidste kontakt, hvorefter der kun opbevares historiske data i anonymiseret form.

    Se også Forælder Fondens persondatapolitik.